Ќ≈ќ‘≤÷≤…Ќ»… —ј…“
”крањнського товариства сл≥пих

ѕ–ќ ”“ќ—

—ќ÷≤јЋ№Ќ»… «ј’»—“

 ер≥вництво та члени
ѕрезид≥њ ÷ѕ ”“ќ—

ќб'Їднанн¤, п≥дприЇмства ≥ орган≥зац≥њ ”“ќ—

Ќормативн≥ акти ”“ќ—

Ќормативн≥ акти ”крањни

Ќормативн≥ акти св≥ту

ѕрава ≥нвал≥д≥в по зору

 орисн≥ посиланн¤

‘ќ–”ћ

√остьова книга

ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя

ѕ–ќ —ј…“

« липн¤ 2009 року виплата державноњ соц≥альноњ допомоги непрацюючим ≥нвал≥дам з дитинства та на д≥тей-≥нвал≥д≥в буде провадитись у п≥двищених розм≥рах

«аконом ”крањни Дѕро державну соц≥альну допомогу ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м-≥нвал≥дамФ визначено право на матер≥альне забезпеченн¤ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни та соц≥альний захист ≥нвал≥д≥в з дитинства та д≥тей-≥нвал≥д≥в шл¤хом встановленн¤ державноњ соц≥альноњ допомоги у в≥дсотках в≥д прожиткового м≥н≥муму.

≤нвал≥дам з дитинства, ¤к≥ мають одночасно право на державну соц≥альну допомогу в≥дпов≥дно до вищевказаного «акону, на пенс≥ю та на державну соц≥альну допомогу зг≥дно ≥з «аконом ”крањни Дѕро державну соц≥альну допомогу особам, ¤к≥ не мають права на пенс≥ю, та ≥нвал≥дамФ, призначаЇтьс¤ за вибором ≥нвал≥д≥в з дитинства один ≥з вид≥в допомоги або пенс≥¤. ѕри цьому, ¤кщо ≥нвал≥д з дитинства або дитина-≥нвал≥д маЇ право на пенс≥ю у звТ¤зку з втратою годувальника ≥ державну соц≥альну допомогу в≥дпов≥дно до цього «акону, ц≥ виплати призначаютьс¤ одночасно.

ƒержавна соц≥альна допомога ≥нвал≥дам з дитинства зг≥дно ≥з «аконом ”крањни Дѕро державну соц≥альну допомогу ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м-≥нвал≥дамФ призначаЇтьс¤ на весь час ≥нвал≥дност≥, встановленоњ органами медико-соц≥альноњ експертизи. ƒержавна соц≥альна допомога призначаЇтьс¤ ≥ виплачуЇтьс¤ у повному розм≥р≥ органами прац≥ та соц≥ального захисту населенн¤ з дн¤ зверненн¤ за њњ призначенн¤м.

ƒержавна соц≥альна допомога ≥нвал≥дам з дитинства ≤ групи призначаЇтьс¤ у розм≥р≥ 100 в≥дсотк≥в прожиткового м≥н≥муму дл¤ ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть. Ќадбавка на догл¤д за ≥нвал≥дом з дитинства ≤ групи, встановлюЇтьс¤ в розм≥р≥ 50 в≥дсотк≥в прожиткового м≥н≥муму дл¤ ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть.

ƒл¤ ≥нвал≥д≥в з дитинства ≤≤ та ≤≤≤ груп розм≥р ц≥Їњ допомоги становить 80 ≥ 60% прожиткового м≥н≥муму дл¤ ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть.

ќдиноким ≥нвал≥дам з дитинства ≤I та III групи, ¤к≥ за висновком ћ—≈  потребують пост≥йного стороннього догл¤ду, передбачено надбавку на догл¤д за ними до державноњ соц≥альноњ допомоги в розм≥р≥ 15% прожиткового м≥н≥муму дл¤ ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть.

ƒержавна соц≥альна допомога на д≥тей-≥нвал≥д≥в в≥ком до 18 рок≥в призначаЇтьс¤ у розм≥р≥ 70 в≥дсотк≥в прожиткового м≥н≥муму дл¤ ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть.  р≥м того, до державноњ соц≥альноњ допомоги д≥т¤м-≥нвал≥дам може бути призначена надбавка на догл¤д.

Ќадбавка на догл¤д за дитиною-≥нвал≥дом в≥ком до 6 та в≥д 6 до 18 рок≥в становить 50 в≥дсотк≥в прожиткового м≥н≥муму дл¤ д≥тей в≥дпов≥дного в≥ку ≥ призначаЇтьс¤ одному з батьк≥в, усиновител≥в, оп≥куну, п≥клувальнику, ¤к≥ не працюють ≥ фактично зд≥йснюють догл¤д за дитиною-≥нвал≥дом. ÷¤ надбавка призначаЇтьс¤ без урахуванн¤ середньом≥с¤чного сукупного доходу с≥м'њ, в ¤к≥й виховуЇтьс¤ дитина-≥нвал≥д.

≤нвал≥ди з дитинства, ¤к≥ перебувають на повному державному утриманн≥, отримують 25% призначеного розм≥ру державноњ соц≥альноњ допомоги. –ешта суми (за њх за¤вою або за¤вою законного представника) перераховуЇтьс¤ установ≥ (закладу), де перебуваЇ ≥нвал≥д з дитинства, на пол≥пшенн¤ умов проживанн¤ даного ≥нвал≥да в установ≥ (заклад≥).

ƒ≥т¤м-≥нвал≥дам, ¤к≥ перебувають на повному державному утриманн≥, державна соц≥альна допомога виплачуЇтьс¤ в розм≥р≥ 50% призначеноњ суми та перераховуЇтьс¤ на њх особист≥ рахунки в банку. ≤нш≥ 50% перераховуютьс¤ на рахунок установи (закладу) за м≥сцем перебуванн¤ дитини. ƒ≥т¤м-≥нвал≥дам ≥з числа сир≥т за пер≥од перебуванн¤ на повному державному утриманн≥ державна соц≥альна допомога виплачуЇтьс¤ в повному розм≥р≥ та перераховуЇтьс¤ на њх особист≥ рахунки в банку.

” 2009 роц≥ розм≥ри державноњ соц≥альноњ допомоги ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м-≥нвал≥дам виход¤ть ≥з прожиткових м≥н≥мум≥в дл¤ ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть та д≥тей в≥дпов≥дного в≥ку на р≥вн≥ грудн¤ 2008 року, ¤к передбачено статтею 54 «акону ”крањни Дѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2009 р≥кФ.

“ак, розм≥р державноњ соц≥альноњ допомоги (з урахуванн¤м норм постанов  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.03.08 є 265 Дƒе¤к≥ питанн¤ пенс≥йного забезпеченн¤ громад¤нФ та в≥д 16.07.08 є 654 Дѕро п≥двищенн¤ р≥вн¤ пенс≥йного забезпеченн¤ громад¤нФ та в≥д 11.03.09 є 198 Дƒе¤к≥ питанн¤ соц≥ального захисту окремих категор≥й громад¤нФ) з 01.07.09 становить:

дл¤ ≥нвал≥д≥в з дитинства ≤ групи: непрацюючих Ц 761,2 грн., працюючих Ц 747,00 грн.;

дл¤ ≥нвал≥д≥в з дитинства ≤≤ групи: непрацюючих Ц 558,2 грн., працюючих Ц 544,00 грн.;

дл¤ ≥нвал≥д≥в з дитинства ≤≤≤ групи: непрацюючих Ц 558,2 грн., працюючих Ц 544,00 грн.;

дл¤ д≥тей-≥нвал≥д≥в (без надбавки на догл¤д) Ц 558,2 грн.;

дл¤ д≥тей-≥нвал≥д≥в, захворюванн¤ ¤ких повТ¤зане з „орнобильською катастрофою (без надбавки на догл¤д) Ц 558,2 грн.;

дл¤ д≥тей-≥нвал≥д≥в з надбавкою на догл¤д Ц в≥д 641,3 до 713,3 грн.;

дл¤ д≥тей-≥нвал≥д≥в, захворюванн¤ ¤ких повТ¤зане з „орнобильською катастрофою з надбавкою на догл¤д Ц в≥д 815,6 до 887,6 гривень.

Ќаступне п≥двищенн¤ розм≥р≥в державноњ соц≥альноњ допомоги непрацюючих ≥нвал≥д≥в з дитинства, одержувач≥в державноњ соц≥альноњ допомоги на д≥тей-≥нвал≥д≥в та на нед≥Їздатних ос≥б в≥дпов≥дно до норм постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11.03.09 є 198 Дƒе¤к≥ питанн¤ соц≥ального захисту окремих категор≥й громад¤нФ в≥дбудетьс¤ у жовтн≥ поточного року.

—таном на червень м≥с¤ць 2009 року на обл≥ку в органах прац≥ та соц≥ального захисту населенн¤ перебуваЇ понад 286 тис. ≥нвал≥д≥в з дитинства та д≥тей-≥нвал≥д≥в. «азначена виплата зд≥йснюЇтьс¤ вчасно та в повному обс¤з≥. ѕитанн¤ своЇчасност≥ виплат ц≥Їњ державноњ соц≥альноњ допомоги знаходитьс¤ на пост≥йному контрол≥ ћ≥нпрац≥.

« кв≥тн¤ д≥ти-≥нвал≥ди та ≥нвал≥ди з дитинства отримуватимуть допомогу у п≥двищеному розм≥р≥

” кв≥тн≥ 2008 року д≥ти-≥нвал≥ди та ≥нвал≥ди з дитинства отримують державну соц≥альну допомогу в≥дпов≥дно до «акону ”крањни Дѕро державну соц≥альну допомогу ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м-≥нвал≥дамФ у п≥двищених розм≥рах.

«аконом ”крањни Дѕро державну соц≥альну допомогу ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м-≥нвал≥дамФ передбачена державна соц≥альна допомога ≥нвал≥дам з дитинства та на д≥тей-≥нвал≥д≥в, виплата ¤коњ проводитьс¤ органами прац≥ та соц≥ального захисту населенн¤.

≤нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м-≥нвал≥дам, ¤к≥ мають одночасно право на державну соц≥альну допомогу в≥дпов≥дно до «акону ”крањни Дѕро державну соц≥альну допомогу ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м-≥нвал≥дамФ, на пенс≥ю та на державну соц≥альну допомогу зг≥дно ≥з «аконом ”крањни Дѕро державну соц≥альну допомогу особам, ¤к≥ не мають права на пенс≥ю, та ≥нвал≥дамФ, призначаЇтьс¤ за вибором ≥нвал≥д≥в з дитинства (законних представник≥в ≥нвал≥д≥в з дитинства, визнаних нед≥Їздатними, та д≥тей-≥нвал≥д≥в) один ≥з зазначених вид≥в виплат.

ѕри цьому ¤кщо ≥нвал≥д з дитинства або дитина-≥нвал≥д маЇ право на пенс≥ю у звТ¤зку з втратою годувальника ≥ державну соц≥альну допомогу в≥дпов≥дно до «акону ”крањни Дѕро державну соц≥альну допомогу ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м-≥нвал≥дамФ, ц≥ виплати призначаютьс¤ одночасно.

“рет≥й р≥к посп≥ль цей вид допомоги виплачуЇтьс¤ у в≥дсотковому в≥дношенн≥ до прожиткового м≥н≥муму без застосуванн¤ розрахункових розм≥р≥в.

ѕрот¤гом 2008 року п≥двищенн¤ розм≥р≥в державноњ соц≥альноњ допомоги зд≥йснюЇтьс¤ 4 рази: з 1 с≥чн¤, з 1 кв≥тн¤, з 1 липн¤, з 1 жовтн¤.

„ергове зб≥льшенн¤ цих виплат в≥дбудетьс¤ з 1 кв≥тн¤ 2008 року.

¬≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2008 р≥к" в≥д 28 грудн¤ 2007 року є107-V≤ з 1 кв≥тн¤ затверджен≥ прожитков≥ м≥н≥муми:

дл¤ ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть Ц 481 гривень;

дл¤ д≥тей в≥ком до 6 рок≥в Ц 538 гривень;

дл¤ д≥тей в≥ком в≥д 6 до 18 рок≥в Ц 678 гривн≥.

“аким чином розм≥р державноњ соц≥альноњ допомоги ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м-≥нвал≥дам, призначеноњ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни Дѕро державну соц≥альну допомогу ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м-≥нвал≥дамФ з 1 кв≥тн¤ 2008 року буде складати:

≥нвал≥дам з дитинства ≤ групи разом з надбавкою на догл¤д -721,5 гривень;

≥нвал≥дам з дитинства ≤≤ групи Ц 384,8 гривень;

≥нвал≥дам з дитинства ≤≤≤ групи Ц 288,6 гривень;

розм≥р надбавки на догл¤д одиноким ≥нвал≥дам з дитинства ≤≤ та ≤≤≤ групи, ¤к≥ за висновком медико-соц≥альноњ експертноњ ком≥с≥њ потребують пост≥йного стороннього догл¤ду Ц 72,15 гривень;

д≥т¤м-≥нвал≥дам Ц 336,7 гривень (без урахуванн¤ надбавки на догл¤д); д≥т¤м-≥нвал≥дам, захворюванн¤ ¤ких повТ¤зане з „орнобильською катастрофою Ц 505,05 гривень (без урахуванн¤ надбавки на догл¤д);

розм≥р надбавки на догл¤д за дитиною-≥нвал≥дом в≥ком до 6 рок≥в - 269 гривень;

розм≥р надбавки на догл¤д за дитиною-≥нвал≥дом в≥ком в≥д 6 до 18 рок≥в - 339 гривень.

“аким чином, з 1 кв≥тн¤ 2008 року основний розм≥р державноњ соц≥альноњ допомоги дл¤ ≥нвал≥д≥в з дитинства зросте в≥д 6,6 грн. до 16,5 грн., дл¤ д≥тей-≥нвал≥д≥в в≥д 7,7 грн. до 19,05 гривень.

¬иплата державноњ соц≥альноњ допомоги зг≥дно з «аконом ”крањни Дѕро державну соц≥альну допомогу ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м-≥нвал≥дамФ проводитьс¤ органами прац≥ та соц≥ального захисту населенн¤ за рахунок субвенц≥њ з державного бюджету.

«авд¤ки внесенню зм≥н в≥д 30.05.2007р є782 до ѕостанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 04.03.2002р. за є256 зм≥нилис¤ строки подач≥ за¤вок та фактично нарахованих сум на виплату ц≥Їњ державноњ соц≥альноњ допомоги ф≥нансовим органам райдержадм≥н≥страц≥й та ƒержавному казначейству. ÷е забезпечило своЇчасне надходженн¤ кошт≥в на виплату державноњ соц≥альноњ допомоги. ¬иплата державноњ соц≥альноњ допомоги проводитьс¤ за поточний м≥с¤ць п≥сл¤ 10 числа. «аборгованост≥ з виплати державноњ соц≥альноњ допомоги по ”крањн≥ немаЇ.

ћ≥н≥стерство прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики ”крањни тримаЇ на пост≥йному контрол≥ питанн¤ своЇчасност≥ виплати цього виду допомоги, проводитьс¤ щотижневий мон≥торинг стану зазначеноњ виплати.

* * *

Cтаттею 62 «акону Ђѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2007 р≥кї з≥ зм≥нами, внесенеми «аконом ”крањни в≥д 15 березн¤ 2007р. є 749-V, затверджено на поточний р≥к прожитковий м≥н≥мум дл¤ ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть, у розм≥р≥: з 1 с≥чн¤ Ц 380 грн., з 1 кв≥тн¤ Ц 406 грн., з 1 жовтн¤ 411 грн.

ќск≥льки розм≥р державноњ соц≥альноњ допомоги ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м-≥нвал≥дам, а також надбавка на догл¤д за ними виплачуЇтьс¤ у в≥дсотках в≥д прожиткового м≥н≥муму дл¤ ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть, ≥ д≥тей в≥дпов≥дного в≥ку, то з 1 кв≥тн¤ та з 1 жовтн¤ 2007 р. державна соц≥альна допомога ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м-≥нвал≥дам призначаЇтьс¤ ≥ виплачуЇтьс¤ в таких розм≥рах:

- ≥нвал≥дам з дитинства ≤ групи разом з надбавкою на догл¤д з 1 кв≥тн¤ Ц 609 грн., з 1 жовтн¤ Ц 616,5 грн.;

- ≥нвал≥дам з дитинства ≤≤ групи з 1 кв≥тн¤ Ц 324,8 грн., з 1 жовтн¤ Ц 328,8 грн.;

- ≥нвал≥дам з дитинства ≤≤≤ групи з 1 кв≥тн¤ Ц 243,6 грн., з 1 жовтн¤ - 246,6 грн;

- розм≥р надбавки на догл¤д за одинокими ≥нвал≥дами з дитинства ≤≤ та ≤≤≤ групи, ¤к≥ за висновком медико-соц≥альноњ експертноњ ком≥с≥њ потребують пост≥йного стороннього догл¤ду, з 1 кв≥тн¤ Ц 60,9 грн., з 1 жовтн¤ Ц 61,65 грн.;

- д≥т¤м-≥нвал≥дам з 1 кв≥тн¤ - 284,2 грн., з 1 жовтн¤ Ц 287, 7 грн. (без урахуванн¤ надбавки на догл¤д);

- д≥т¤м-≥нвал≥дам, захворюванн¤ ¤ких повТ¤зано з „орнобильською катастрофою, з 1 кв≥тн¤ Ц 426,3 грн., з 1 жовтн¤ Ц 431,55 грн. (без урахуванн¤ надбавки на догл¤д);

- надбавка на догл¤д за дитиною-≥нвал≥дом в≥ком до 6 рок≥в з 1 кв≥тн¤ становитиме 231,5 грн., з 1 жовтн¤ Ц 235 грн.;

- розм≥р надбавки на догл¤д за дитиною-≥нвал≥дом в≥ком в≥д 6 до 18 рок≥в з 1 кв≥тн¤ Ц 297,5 грн., з 1 жовтн¤ Ц 302 грн.

ѕрес-служба ћ≥нпрац≥ та соц≥альноњ пол≥тики ”крањни

ѕостановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 14 березн¤ 2007 р. є 444 затверджено ѕор¤док використанн¤ у 2007 роц≥ кошт≥в, передбачених у державному бюджет≥ дл¤ наданн¤ одноразовоњ матер≥альноњ допомоги ≥нвал≥дам. ÷им ѕор¤дком передбачено, що одноразова матер≥альна допомога ≥нвал≥дам (та д≥т¤м-≥нвал≥дам) надаЇтьс¤ на п≥дстав≥ особистоњ за¤ви, поданоњ до районних орган≥в соц≥ального захисту населенн¤, ¤кщо розм≥р пенс≥њ (державноњ соц≥альноњ допомоги) у м≥с¤ц≥, що передуЇ м≥с¤цю зверненн¤, не перевищуЇ суми двох прожиткових м≥н≥мум≥в дл¤ в≥дпов≥дноњ категор≥њ населенн¤. ƒопомога надаЇтьс¤ один раз на р≥к у розм≥р≥, що не перевищуЇ встановленого законом прожиткового м≥н≥муму дл¤ ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть, на день зверненн¤ за допомогою. ƒо за¤ви додаютьс¤ коп≥њ паспорта ≥нвал≥да (св≥доцтво про народженн¤ дитини-≥нвал≥да), висновку ћ—≈  про встановленн¤ ≥нвал≥дност≥.

29 березн¤ 2007 року п≥дписано розпор¤дженн¤  ињвськоњ м≥ськоњ державноњ адм≥н≥страц≥њ Ђѕро наданн¤ щоквартальноњ доплати до пенс≥њ або державноњ соц≥альноњ допомоги ≥нвал≥дам ≤ групи дл¤ частковоњ абонентноњ плати за користуванн¤ телефоном у 2007 роц≥ї є 353 та Ђѕро наданн¤ щоквартальноњ доплати до пенс≥њ або державноњ соц≥альноњ допомоги ≥нвал≥дам ≤≤ групи по зору дл¤ частковоњ абонентноњ плати за користуванн¤ телефоном у 2007 роц≥ї є 352.

÷ими розпор¤дженн¤ми передбачено з 01.01.2007 до 31.12.2007 надавати щоквартальну доплату до пенс≥њ або державноњ соц≥альноњ допомоги у рзм≥р≥ 25 грн. дл¤ частковоњ абонентноњ плати за користуванн¤ телефоном ≥нвал≥дам ≤ групи та ≥нвал≥дам по зору ≤≤ групи, ¤к≥ не мають п≥льг по абонентн≥й плат≥ за користуванн¤ телефоном, передбачених д≥ючим законодавством ”крањни.

ўодо призначенн¤ та виплати державноњ соц≥альноњ допомоги ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м-≥нвал≥дам

« 1 с≥чн¤ 2006 року набираЇ чинност≥ «акон ”крањни Уѕро внесенн¤ зм≥н до «акону ”крањни Уѕро державну соц≥альну допомогу ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м Ц ≥нвал≥дамФ, ¤ким передбачено низку зм≥н до чинного законодавства. «окрема, ≥нвал≥ди з дитинства та д≥ти Ц ≥нвал≥ди, котр≥ мають право на пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника, в≥дтепер можуть одночасно призначати та отримувати пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника в органах ѕенс≥йного фонду ”крањни та державну соц≥альну допомогу в≥дпов≥дно до «акону ”крањни Уѕро державну соц≥альну допомогу ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м Ц ≥нвал≥дамФ в рег≥ональних управл≥нн¤х прац≥ та соц≥ального захисту населенн¤. јле у раз≥ призначенн¤ ≥нвал≥ду з дитинства та дитин≥ Ц ≥нвал≥ду одночасно вищезгаданих пенс≥њ та допомоги, виплата р≥зниц≥ м≥ж розм≥ром державноњ соц≥альноњ допомоги та пенс≥њ по втрат≥ годувальника органами ѕенс≥йного фонду не проводитьс¤. “акож зб≥льшено на 10 в≥дсотк≥в розм≥р соц≥альноњ допомоги ≥нвал≥дам з дитинства II ≥ III групи. якщо ран≥ше в≥н становив в≥дпов≥дно 70 ≥ 50 в≥дсотк≥в прожиткового м≥н≥муму дл¤ ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть, то з 1 с≥чн¤ 2006 року становл¤ть 80 ≥ 60 в≥дсотк≥в. ќдиноким ≥нвал≥дам з дитинства II ≥ III групи, ¤к≥ за висновком медико Ц соц≥альноњ ком≥с≥њ потребують пост≥йного стороннього догл¤ду, передбачено надбавку на догл¤д за ними в розм≥р≥ 15 в≥дсотк≥в прожиткового м≥н≥муму дл¤ ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть.

«начн≥ зм≥ни внесен≥ щодо виплати державноњ соц≥альноњ допомоги ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м Ц ≥нвал≥дам, ¤к≥ перебувають на повному державному утриманн≥. “ак ≥нвал≥ди з дитинства, ¤к≥ перебувають на повному державному утриманн≥ будуть отримувати 25 в≥дсотк≥в призначеного розм≥ру державноњ соц≥альноњ допомоги. –ешта суми за його за¤вою або за¤вою його законного представника буде перераховуватис¤ установ≥ (закладу), де перебуваЇ ≥нвал≥д з дитинства на пол≥пшенн¤ умов проживанн¤ в них ≥нвал≥д≥в. ƒ≥т¤м Ц ≥нвал≥дам, ¤к≥ перебувають на повному державному утриманн≥ соц≥альна допомога буде виплачуватис¤ в розм≥р≥ 50 в≥дсотк≥в призначеноњ суми та перераховуватис¤ на њх особист≥ рахунки у банку. „астина допомоги, що залишитьс¤ п≥сл¤ виплати, буде перераховуватис¤ на банк≥вський рахунок установи (закладу) за м≥сцем перебуванн¤ дитини ≥ спр¤мовуватис¤ виключно на пол≥пшенн¤ умов проживанн¤ д≥тей. ƒ≥т¤м Ц ≥нвал≥дам ≥з числа сир≥т за пер≥од перебуванн¤ на повному державному утриманн≥ державна соц≥альна допомога виплачуватиметьс¤ в повному розм≥р≥ та перераховуватиметьс¤ на њх особист≥ рахунки у банку.

«г≥дно «акону ”крањни Уѕро внесенн¤ зм≥н до де¤ких закон≥в ”крањни у звТ¤зку з прийн¤тт¤м «акону ”крањни Уѕро державну соц≥альну допомогу особам, ¤к≥ не мають права на пенс≥ю та ≥нвал≥дамФ з 01. 01. 2006 року передбачено зб≥льшенн¤ розм≥ру державноњ соц≥альноњ допомоги на 50 в≥дсотк≥в в≥д розм≥ру допомоги, призначеноњ д≥т¤м Ц ≥нвал≥дам в≥ком до 18 рок≥в, ¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи.

Используются технологии uCoz