—труктура ”крањнського товариства сл≥пих

¬ищим органом ”крањнського товариства сл≥пих Ї з'њзд, ¤кий скликаЇтьс¤ не р≥дше ¤к один раз на п'¤ть рок≥в за р≥шенн¤м пленуму ÷ентрального правл≥нн¤ ”“ќ—.

«'њзд ”крањнського товариства сл≥пих обираЇ в≥дкритим голосуванн¤м ≥з складу делегат≥в з'њзду голову ÷ѕ ”“ќ—, ¤кий Ї одночасно головою презид≥њ ÷ѕ ”“ќ—, обираЇ ÷ентральне правл≥нн¤ та ÷ентральну рев≥з≥йну ком≥с≥ю в к≥лькост≥, встановлен≥й з'њздом, строком на 5 рок≥в.

¬ пер≥од м≥ж з'њздами вс≥Їю роботою ”“ќ— керуЇ ÷ентральне правл≥нн¤, ¤ке Ї вищим розпор¤дчим ≥ виконавчим органом ≥ у вс≥й д≥¤льност≥ в≥дпов≥дальне перед з'њздом та п≥дзв≥тне йому.

Ќа орган≥зац≥йному зас≥данн≥ пленуму ÷ѕ його члени в≥дкритим голосуванн¤м ≥з свого складу за пропозиц≥Їю голови ÷ентрального правл≥нн¤ обирають заступник≥в голови та член≥в презид≥њ в к≥лькост≥, встановлен≥й пленумом ÷ѕ.

¬ пер≥од м≥ж пленумами ÷ентрального правл≥нн¤ презид≥¤ ÷ентрального правл≥нн¤ виконуЇ його обов'¤зки.

”крањнське товариство сл≥пих в своњй орган≥зац≥йн≥й структур≥ маЇ: орган≥зац≥ю в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, 24 обласн≥ орган≥зац≥њ,  ињвську м≥ську орган≥зац≥ю та 178 первинних орган≥зац≥й ”“ќ—, в тому числ≥ 121 територ≥альну та 57 виробничих первинних орган≥зац≥й.

”крањнським товариством сл≥пих було засновано р¤д учбово-виробничих п≥дприЇмств та обТЇднань.

Ќј √ќЋќ¬Ќ”

Используются технологии uCoz