’арк≥вська обласна спец≥альна г≥мназ≥¤-≥нтернат
дл¤ сл≥пих д≥тей ≥м. ¬.√. ороленка

јдреса: 61022, м. ’арк≥в, вул. —умська, 55

“ел.: (38-057) 700-48-72, ‘акс: (38-057) 700-48-70

√≥мназ≥¤ була в≥дкрита 7 травн¤ 1887 року ≥ носила назву училища дл¤ сл≥пих д≥тей. …ого завданн¤м було навчанн¤ сл≥пих ремеслам ≥ п≥дготовка њх до самост≥йного житт¤. ¬ 1888 роц≥ в училищ≥ навчалос¤ 18 вихованц≥в. ѕерш≥ роки училище розм≥щувалос¤ ≥ будинку ¬енедиктовоњ на вул. Ќ≥мецьк≥й (зараз - ѕушк≥нська) та у будинку письменника √.‘. в≥тки-ќснов'¤ненка на ќснов≥. ¬ 1889 р. було прийн¤те р≥шенн¤ про буд≥вництво дл¤ училища спец≥ального будинку. 4 с≥чн¤ 1892 року училище перењхало в прим≥щенн¤, ¤ке будувалос¤. …ого буд≥вництво зак≥нчилос¤ т≥льки в 1912 роц≥.

«а роки свого ≥снуванн¤ училище к≥лька раз≥в зм≥нювало назву, в 1922 роц≥ йому було присвоЇно ≥м'¤ письменника ¬.√. ороленка.

—ьогодн≥ в г≥мназ≥њ навчаютьс¤ д≥ти з 17 областей ”крањни. ƒл¤ них створено вс≥ необх≥дн≥ умови, до њх послуг 28 навчальних каб≥нет≥в: комп'ютерний, обслуговуючоњ прац≥, корекц≥њ та ор≥Їнтац≥њ у простор≥, психолого-емоц≥йного розвантаженн¤ та ≥нш≥.  р≥м загальноосв≥тн≥х предмет≥в, г≥мназисти вивчають латинь, ≥стор≥ю св≥товоњ культури, риторику, етику. ¬ програм≥ навчанн¤ Ї ц≥ла низка спец≥альних та проф≥льних курс≥в - "ќснови медичних знань", "ќснови психолого-педагог≥чних знань", "ќснови програмуванн¤", "ќснови економ≥ки та менеджменту". Ќавчанн¤ в г≥мназ≥њ ведетьс¤ за чотирма напр¤мками: сусп≥льно-гуман≥тарний, природничо-математичний, музично-естетичний, трудовий.

¬ навчально-виробничому комплекс≥ г≥мназ≥њ д≥ти оволод≥вають робочими профес≥¤ми та народними ремеслами - макраме, ручним ткацтвом, гончарним мистецтвом, паперовою пластикою. ƒл¤ розвитку творчих зд≥бностей вихованц≥в тут працюють 20 клуб≥в та гуртк≥в, а з 1991 року - в≥дд≥ленн¤ дит¤чоњ музичноњ школи є 13, на ¤кому безкоштовно навчаютьс¤ 120 учн≥в.

¬елика увага прид≥л¤Їтьс¤ ≥ ф≥зичному вихованню д≥тей та п≥дл≥тк≥в. ¬ г≥мназ≥њ дв≥ спортивн≥ зали (одна з них тренажерна), Ї дит¤че спортивне м≥стечко.

 олектив прац≥вник≥в г≥мназ≥њ допомагаЇ люд¤м з обмеженими можливост¤ми адаптуватис¤ в житт≥, розкрити своњ таланти ≥ принести користь не т≥льки ’аркову, а й ус≥й крањн≥.

“екст п≥дготовлено за статтею ќ. лючко "ƒом, в котором готов¤т к будущему" (газета "—лобода", 2004, є 98 за 10 грудн¤)

Используются технологии uCoz